Pienrakentamisen ammattilainen, Suunnittelutoimisto SitG

Palvelut

Teemme rakennus- ja rakennesuunnitelmat luvanvaraisiin pienrakennuksiin aina omakotitaloista puuliitereihin ja niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiin. Suunnitelmat käydään aina asiakkaan ja suunnittelijan kesken läpi, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

Arkkitehtuurinen suunnittelu ja tilasuunnittelu uudisrakennuksiin on syytä jättää arkkitehdin harteille. Teen rakennussuunnittelua saneerauskohteisiin ja uudisrakennuksista mm. autosuojiin ja sellaisiin ok-taloihin, jotka eivät vaadi vaativaa arkkitehtuurista suunnittelua, vaan lähinnä oman suunnitelmasi puhtaaksi piirtämisen.

Rakennesuunnittelu käytännössä tarkoittaa kantavien rakenteiden suunnittelua. Se voi käsittää esimerkiksi paalutuksen suunnittelun, vesikaton muutostyön tai kantavien seinien poistoa ja niiden korvaamista muilla tavoin.

Yhteistyöverkostomme avulla saat meidän kauttamme myös arkkitehti-, sähkö- ja lvi-suunnitelmat.

Termit työtehtävistämme selventänee tilannetta:

Rakennussuunnittelu

  • rakennuslupaa varten tarvittavat piirustukset, eli pääpiirustukset
  • sisältö yleensä: asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustus
  • tarvittaessa myös energialaskelmat ja –todistukset

Rakennesuunnittelu

  • rakennukset tarvitsevat lupakuvien lisäksi rakennesuunnitelmat, joihin yleisesti ottaen kuuluu rakennuksen perustusten, rungon ja vesikaton kantavien rakenteiden suunnittelu
  • kattoristikoiden ja ontelolaattojen tilauskaaviot
  • rakennelaskelmat

Pääsuunnittelija

  • Nykyisin rakennuslupaan merkitään pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta. Useimmiten rakennussuunnittelija tai arkkitehti on pääsuunnittelija.

Vastaava työnjohtaja

  • Vastaava työnjohtaja on myös valittava jokaiseen rakennusluvan varaiseen kohteeseen.
  • Toimimme sopimuksesta myös vastaavan työnjohtajan tehtävässä.